duynguyen191

Đây có thể là một DGW thứ 2

Giá lên
HNX:PSD   PETROLEUM GENERAL DISTRIBUTION SERV
Giá chạm Trend tuần bật lên với Volume cao.
Stock báo mua,
Fibonaci 0.618 bật lên.
Anh em nào Long thì nghiên cứu tích trữ thêm nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.