xuhuongvang1

Sóng hồi QKC/BTC

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:QKCBTC   QuarkChain / Bitcoin
QKC từng là COIN có trend rất tốt khi cả thị trường xuống chỉ duy nhất QKC trụ lại , thị trường xanh QKC vọt lên , Vì vậy lượng cộng đồng hỗ trợ và yêu thích QKC rất đông , QKC đã rơi khá nhiều so với thực tế vì vậy tới đây là phiên sóng hồi khá tốt tương đương 20 đến 30%
QKC không phải là coin rác nhé , về mặt kỹ thuâtk xem trên biểu đồ nha
Bình luận:
Đợi RSI chạm 50 chúng ta có lực mạnh và giá tăng mạnh
Bình luận:
Đã chạm kháng cự 1 và chuẩn bị cho kháng cự 2
Bình luận:
Tuy nhiên đây chỉ là sóng hồi thôi các bạn nhé , sóng dài vẫn còn rơi rất nhiều nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.