xuhuongvang1

Sóng hồi QKC/BTC

Giá lên
BINANCE:QKCBTC   QuarkChain / Bitcoin
QKC từng là COIN có trend rất tốt khi cả thị trường xuống chỉ duy nhất QKC trụ lại , thị trường xanh QKC vọt lên , Vì vậy lượng cộng đồng hỗ trợ và yêu thích QKC rất đông , QKC đã rơi khá nhiều so với thực tế vì vậy tới đây là phiên sóng hồi khá tốt tương đương 20 đến 30%
QKC không phải là coin rác nhé , về mặt kỹ thuâtk xem trên biểu đồ nha
Bình luận: Đợi RSI chạm 50 chúng ta có lực mạnh và giá tăng mạnh
Bình luận: Đã chạm kháng cự 1 và chuẩn bị cho kháng cự 2
Bình luận: Tuy nhiên đây chỉ là sóng hồi thôi các bạn nhé , sóng dài vẫn còn rơi rất nhiều nhé

Bình luận