Tran_Hieu

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022

Giá xuống
ICEUS:SBH2022   Sugar No. 11 Futures
Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 đóng cửa giảm 0,36 US cent xuống 19,29 US cent/lb sau khi giảm xuống mức thấp nhất một tuần tại 19,34 US cent/lb.
Các đại lý cho biết mưa tại khu vực trung nam Brazil làm tăng triển vọng vụ mía năm tới trong khi triển vọng tại một vài quốc gia khác như Ấn Độ và Thái Lan cũng đang cải thiện. Biến chủng Omicron có thể cũng hạn chế tăng trưởng nhu cầu trong những tháng tới. Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2022 giảm 7,7 USD xuống 503,2 USD/tấn.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong ngày 14/12 đã ra phán quyết có lợi cho Brazil, Australia và Guatemala trong tranh chấp thương mại với Ấn Độ về trợ cấp đường và yêu cầu New Delhi tuân thủ các quy định toàn cầu. Ấn Độ có thể bán hơn 6 triệu tấn đường ra thế giới trong năm nay, WTO phán quyết rằng Ấn Độ đã vi phạm các quy định bằng cách cung cấp trợ cấp xuất khẩu có lẽ ảnh hưởng tới doanh số bán ra nước ngoài.
#Nguyên_liệu_công_nghiệp, #Đường, #QW, #SB
Đường mn canh bán xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.