Mingo91

SFP giai đoạn 1 (14/10 đến 18/11/2021)

BINANCE:SFPUSDT   SFP / TetherUS
Mô tả diễn biến của đồng SFP trong thời gian từ 14/10 đến 18/11/2021, tương ứng với phân loại giai đoạn 1.