spectre656

giảm về entry mua rồi

BINANCE:SFPUSDT   SFP / TetherUS
có thể mua ở ngay giá hiện tại a ạ
cứ 0.5 -0.382 là entry ở crypto hay rơi về
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.