Thaiteamtrader

SFP/USDT- khung D1 Sẵn sàng đột phá

BINANCE:SFPUSDT   SFP / TetherUS
📊 SFP Sẵn sàng đột phá tìm mức cao. 🚀
Mua Spot and hold
Mục tiêu : 15% - 30%
-Quản lý vốn
Goodluck my friends🙏🙏

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.