MinhAnhhh

SHIBUSDT Tăng 166,19% trong hai ngày - Theo chỉ báo là ăn rồiii!

Giá lên
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
Từ 4/10, nếu làm theo chỉ báo thì lợi nhuận thả nổi trong hai ngày lên đến 162,30%

Mình thấy chỉ báo này khá đơn giản😊
Tín hiệu xanh thì chơi Long, tím là Short, xám thì chốt lệnh rồi chờ đợi cơ hội

Chúc các bro có một ngày giao dịch thật thành công nè :3

Ai muốn xem bé nào tiếp cứ commet tại đây nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.