BINANCE:SKLUSDT   SKL / TetherUS
SKALE này, nó là layer2 của Ethereum như Matic, partner là Galaxy Digital của Michael Novogratz


thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss