Phamdong1969

SNX/USDT đã Breakuot

Giá lên
BINANCE:SNXUSDT   SNX / TetherUS
199 lượt xem
3
Cặp giao dịch SNX /USDT đã vượt đỉnh cũ được tạo ngày 1 tháng 9 năm 2020 tại 7.88$
nếu giá duy trì trên khu vực này từ 7 ngày trở lên thì mục tiêu tăng lên 20$
Nếu giá phá xuống 7.2$ thì rớt về 6.5$ dưới 6.5$ thì về 4.2$

Bình luận