Daohantindung

SOLUSDT sẽ sớm về 32-34$

Giá xuống
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Hiện tại các đồng coin đang hồi phục rất tốt. Tuy vậy để đi được tiếp thì sắp tới các đồng coin sẽ phải giảm từ 17-25% để lấy đà tăng tiếp. Đồng SOLUSDT cũng vậy, sẽ giảm tới vùng 32-34$. Để canh mua bạn hãy đặt cảnh báo ở điểm 34.75$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.