Phamdong1969

Live stream - Phân tích xu hướng giá Bitcoin tuần thứ 4 năm 2024

TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
2
Khối lượng giao dịch sụt giảm nghiêm trọng, dòng tiền đang bị rút ra khỏi thị trường. Giá Bitcoin sẽ đi về đâu trước tết âm lịch này. Hãy tham gia thảo luận cùng chúng tôi vào 8h tối nay trên kênh Youtube của SaiSaigontradecoin nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.