Phamdong1969

Live stream - Phân tích xu hướng giá Bitcoin tuần thứ 50 năm 202

TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
0
Giá Bitcoin đã tăng 8 tuần liên tiếp. Các mốc thời gian như lễ Giáng Sinh, tết cổ truyền Đông Á thường có tác động tới thị trường crypto như thế nào? Hãy thảo luận cùng chúng tôi vào 8h tối nay nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.