VanTien288

Chart STEEM/BTC on BINANCE

BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Là coin phát hành, tổng cung: 320M, đang lưu hành 304M
Đứng vị trí 51 trên Coinmarketcap, Volume gd trong 24h: 1,185M USD, STEEM/ BTC sàn Binance chiếm 40 ,8% tổng gd ( vl 24h: 613.000usd)