VuManhVietTien

[CRYPTO] STEEM/BTC cơ hội tăng 68%

Giá lên
BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Steem vừa phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 0.0000862 sts
Kỳ vọng giá quay trở lại lên trên vùng hỗ trợ và tiến tới mức kháng cự 0.0001385
ĐIÊM MUA ENTRY: 0.0000821
CẮT LỖ STOPLOSS: 0.0000782
CHỐT LỜI TAKE PROFIT: 0.0001048 - 0.0001384
Bình luận: Chạm stoploss

Bình luận