katana1111

Stratbtc 18/04

Strat đã break out. Anh em cân nhắc vào và Hold nhé... Lướt nhiều mệt lắm!