XTBVietnam

🛑Trumpgate: Twitter và US100 giảm mạnh❗

Sau khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay tại Mỹ, có thể quan sát thấy cổ phiếu Twitter giảm mạnh. Công ty đã mất tới 10% trước giờ mở của phiên giao dịch, điều này có liên quan đến quyết định chặn tài khoản của Donald Trump gần đây. Trong một tuyên bố, công ty giải thích rằng các dòng tweet gần đây của Tổng thống Mỹ bị coi là "kích động bạo lực".

"Sau khi xem xét cẩn thận các bài Twitter gần đây từ tài khoản của Donald Trump và bối cảnh liên quan - đặc biệt là cách các bài viết được người dùng Twitter đọc và tương tác - chúng tôi đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn tài khoản do nguy cơ kích động thêm bạo lực", trong tuyên bố từ phía công ty.

Ngay sau khi bắt đầu phiên giao dịch tại Mỹ, chỉ số Nasdaq (US100), bao gồm cả Twitter, đã giảm hơn 1%. Xét theo mặt kỹ thuật trong khung D1, chúng ta đang đối mặt với sự thoái lui từ các đỉnh lịch sử được thiết lập vào tuần trước. Nếu nến hàng ngày của hôm nay đóng cửa ở mức hiện tại hoặc thấp hơn, thì một mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm sẽ hình thành báo trước sự sụt giảm. Trong một kịch bản như vậy, xung lực giảm có thể đạt mức 12.450 điểm.

US100 bắt đầu phiên giao dịch với mức giảm mạnh, mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm đang hình thành trên khung D1.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.