OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
_ tuy trung hạn vẫn đang trong xu hướng tăng nhưng động lực tăng giá chưa thật sự mạnh để kì vọng phá đỉnh,nhưng ngắn hạn thì đang tích lỹ khá tốt vì vậy có thể canh một lênh Long breakout or điều chỉnh về 1360 và SL : nếu thủng 1350 .Goodluck ae

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.