ThanhThaoMC

23/05 USDCAD Phân tích các bước sóng và target tăng 1.358

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Bước sóng thứ 5 của sóng tăng đỏ gặp bước sóng thứ 5 của sóng tăng tím tại điểm 1.358
Vậy đó là mục tiêu dài hạn của chúng tôi
Thêm dấu hiệu rõ ràng khi nến ngày 22/3 kết thúc bằng 1 nến cường lực tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.