dinhchien

USDCHF - Day trade with Kelter Channel 29-10-2020

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Rủi ro 1%/giao dịch.
Dữ liệu thống kê mặc định từ Tradingview.
- Tín hiệu xác nhận xu hướng là kênh Upper/Lower 2.
- Điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh cắt xuống đường Upper/Lower 1.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.