OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
_ Khởi động ngày mới với lênh sell USDCHF tại 0.99205/SL:0.99205/TP:0.98377.Chúc ae may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.