OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại chúng ta đang có 1 vùng sell tốt, với kháng cự mạnh, giữ vững R:R của bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.