NenTangForex

Sell USDJPY

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện ta có thể cân nhắc sell jpy khi giá đang nằm ở ngưỡng kháng cự mạnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tuyệt vời, chúng ta có thể đóng 1 phần hay hết lợi nhuận, vì chúng ta đã có 1 R:R tuyệt vời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.