NenTangForex

SELL USDJPY bây giờ

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Chúng ta nhận thấy rằng thị trường đã di chuyển, tuy nhiên USDJPY vẫn phản ứng chậm hơn, chúng ta có thể vào lệnh bây giờ. Gửi R:R của bạn, chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Tuyệt vời, chúng ta đã có 1 ý tưởng tuyệt vời cho chiến lược. Giữ R:R của bạn, chúng ta sẽ tìm kiếm ý tưởng tiếp theo