NenTangForex

SELL USDJPY bây giờ

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Chúng ta nhận thấy rằng thị trường đã di chuyển, tuy nhiên USDJPY vẫn phản ứng chậm hơn, chúng ta có thể vào lệnh bây giờ. Gửi R:R của bạn, chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tuyệt vời, chúng ta đã có 1 ý tưởng tuyệt vời cho chiến lược. Giữ R:R của bạn, chúng ta sẽ tìm kiếm ý tưởng tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.