TrongngocTrading

USDJPY Tiếp Tục Xu Hướng Giảm R/R lên tới 1/15

Giá xuống
TrongngocTrading Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã giảm tuần trước với một mẫu hình 2 đỉnh khung H4 tại 137.7 và Neckline ở 130, như vậy mục tiêu giá sẽ giảm về 124..
Với tín hiệu của mô hình 2 đỉnh, mình sẽ tiếp tục Sell UJ trong tuần này.
Mình sẽ đợi giá Retest vùng 132 một lần nữa để có thể vào lệnh Sell UJ.
Sau khi giá giảm phá qua Trenline của sóng hồi từ 133 vào thứ 6 tuần vừa rồi thì có thể Sell bồi thêm và an tâm để giữ lệnh về vùng Take Prrofit.
Setup chi tiết lệnh như sau
Sell USDJPY
Entry: 135.2
Stoplot: 135.5.
Takeprofit: tp1: 133.5; tp2: 130.4; tpxa: 127.
Note: Khi khớp Entry và giá đi đúng như dự báo, thì chúng ta cứ kiên trì để giữ lệnh về tp nhé. Mình sẽ cập nhật mỗi khi có những biến động khác thường của thị trường.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã khớp lệnh Sell UJ tại 135.2
Giao dịch đang hoạt động:
Giá phản ứng khá tốt về 134.7, sau đó đã tăng ngược lại, hiện đang về vùng Entry, tiếp tục giữ lệnh và giữ nguyên Stoplot. Tuyệt đối không nới Stoplot.

Cập Nhật Những Ý Tưởng Giao Dịch Mới Nhất.
🟢Kênh tín hiệu Telegram:
t.me/trongngocinvest
🔴Contact:
t.me/TrongngocTrade
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.