NguyenIval2804

USDJPY

Giá xuống
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
SELL USDJPY

USDJPY SELL

mình vừa hoàn thành một lệnh sell ngay khi nên h1 đóng lúc 8h

entry :113.865
Sl : 114.780 ( siêu an toàn )

Tp1:112.106 (là tp đỡ đau đầu)
Tp2 : 111.093( tp dài)
Bình luận:
cập nhật cuối ngày , cũng là cuối tuần luôn

đã xác nhận xu hướng giảm cho UJ, gồng gồng gồng
Bình luận:
USDJPY trêu đùa nhau ghê
tiếp tục giữ lệnh và không cần làm gì cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.