Minh_Invest

Xu hướng giao dịch của USOIL sắp tới trong tuần

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
theo phân tích kỹ thuận chúng ta có thể thấy được USOIL đang trong một trend tăng và đang bắt đầu có dấu hiệu test vùng kháng cự ở vùng giá 75 . ở vùng này nếu test không thành công sẽ quay lại vùng 72 . Nhìn vào quá khứ chúng ta có thể thấy USOIL đang trong một vùng kháng cự cứng đã có rất nhiều lần test ở vùng đó và khó phá vỡ

Hiện tại chúng ta nên cân nhắc về việc sell quanh mốc 75.50

stoplosss : 76.5

takeprofit:72.50

Lưu ý khi giao dịch luôn cần có TP và SL để có thể đạt được lợi nhuận vào đảm bảo tài khoản . luôn cần để khối lượng giao dịch đúng khối lượng so với tài khoản để có thể đảm bảo vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.