Phamdong1969

UTK đang có tín hiệu tăng giá

Giá lên
OKX:UTKUSDT   UTRUST/Tether
UTK sau khi đã tạo đỉnh tại 0.245$ đã điều chỉnh 70% giá trị về vùng giá 0.07$ và phục hồi tạo thành lá cờ lớn.
Giá hiện tại đả tới cuối tam giá và phá lên phía trên. Các chỉ số kỹ thuật đã cho xu hướng tăng như RSI và MACD.
Tuy nhiên khi tham gia đồng tiền này các bạn lên lưu ý giá hiện tại đang mất 86% so với giá đỉnh là ( 1.18$ vào tháng 1 năm 2018 ) và đã tăng 2786.8% so với giá đáy ( 0.0054$ vào tháng 3 năm 2020 )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.