ChungKhoanVietMy

#VIC - Tập đoàn VINGROUP | Có thể tăng 25%

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
#VIC - Tập đoàn VINGROUP | Có thể tăng 25%
Tập đoàn VINGROUP thì có thể ai cũng biết đến khi tham gia thị trường chứng khoán, tài chính công ty tốt.
Về mặc biểu đồ kỹ thuật, giá hiện tai đang tạo mô hình 2 đáy quanh vùng Fibo 50% - 61.8%. Vùng giá 117.000 cũng là vùng hỗ trợ tốt ở đỉnh củ trước đó.
- Vùng mua tốt nếu giá phá vùng 117.000 là: 93.000.
- Vùng chốt lời an toàn 145.000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.