XUHUTRADE

Đã gom thêm OCB, ANV

Giá lên
XUHUTRADE Cập nhật   
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Đã gom thêm OCB, ANV.
Ai mua gì nên mua hết trong hôm nay để hàng có thể kịp về chiều thứ 4. Tránh rủi ro điều chỉnh vào các ngày cuối tuần.
Vni đoạn này vẫn sideway tại vùng đỉnh cũ nên rủi ro điều chỉnh vẫn luôn có thể sảy ra bất cứ khi nào.
Bình luận:
5/6 chốt lãi toàn bộ ANV
6/6 đóng 1/3 OCB giá 15.4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.