quangtuan1199

thị trương có xu hướng đi lên trong ngắn hạn tiếp tục

Giá lên
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
theo thông tin phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy vnindex vẫn có xu hướng đi lên bất chấp các cổ phiếu đang phân hoá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.