nguyendbach

VPB - Cơ hội mua vào với nền tích lũy

Giá lên
nguyendbach Cập nhật   
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
VPB - Cơ hội mua vào với nền tích lũy
Vẫn đặt đồ thị nến vào trong giải pitchfork với 3 điểm:
06/02/2018
09/04/2018
30/05/2018
VPB đang tạo nền giá khá tốt trong giải màu xanh.
Bên cạnh đó, cũng đã xác lập 3 đáy với hình thái đáy sau cao hơn đáy trước.
Bởi vậy, vùng giá 26 có thể là vùng giá mua hợp lí.
Bình luận:
Khác với các dòng ngân hàng khác, VPB đang lên khá bình lặng, không quá đột biến.
Các mã ngân hàng khác, chỉ báo CCI đều đang ở ngưỡng overbought, rất cao và tạo một thể rất rủi ro. Nhưng VPB thì chỉ báo CCI mới ở ngưỡng đáy đi lên.
Cộng với vị thế của VPB lại khá đẹp trong cây đinh ba.
Sự đi lên bình dị có thể tạo điểm sáng.
Bình luận:
Như vậy VPB đã thủng ngưỡng hỗ trợ, điều này đã đi ngược lại những gì dự đoán trước đó.
Khả năng vẫn sẽ có phiên hồi vào ngày hôm sau những nên nhờ đó mà giảm bớt tỷ trọng đối với VPB.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.