nguyendbach

VRE - Tìm cơ hội chọc thủng ngưỡng 42

nguyendbach Cập nhật   
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
VRE - Tìm cơ hội chọc thủng ngưỡng 42
VRE sẽ có khả năng tiếp tục tìm hướng chọc thủng ngưỡng 42 để xác lập một xu hướng tăng mới.
Quan sát và tìm điểm mua hợp lí.
Bình luận:
VRE những phiên gần đây bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường. Tuy đường giá đi xuống những phiên gần đây xong lại vẫn được giữ chắc quanh vùng giá 40. Có thể thấy đây là một vùng hỗ trợ khá tốt của VRE.
Cùng với sự lan tỏa của thị trường, VRE có khả năng sẽ chọc thủng được kháng cự 42 và tìm bến đáp mới quanh vùng 45.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.