Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) WIN/USDT NGẮN-TRUNG HẠN 2021 - MỤC TIÊU LỢI NHUẬN (30%

Giá lên
BINANCE:WINUSDT   WINK / TetherUS
(BINANCE) WIN/USDT TRUNG HẠN

THÔNG TIN CƠ BẢN:
-Coin: WIN/USDT
-Market Cap: $21,145,543 (cập nhật: 06/01/2021)
-Volume 24h: $1,478,089 (cập nhật 06/01/2021)
-Supply: 313,607,571,387/994,855,928,116 WIN

PHÂN TÍCH (06/01/2021)
Giá giảm 50% từ gày 02/11/2021, thời gian giảm 5 tuần. Sau khi có xu hướng đảo chiều từ ngày 30/12/2020, gặp vùng cản (0.000069-72) (trendline+D). Hiện nay đang sideway và hoàn thành vùng cuối tam giác. Trong những ngày tới giá có thể test lại vùng (0.000069-72)
(TBT) 3 đường MA hội tụ, MA20 đảo chiều đi lên cắt MA40, MA80.

Chiến thuật:
1.
Vào lệnh tại điểm hồi nằm trên đường trendline, trùng MA80
Entry: 0.00006434
Stl: 0.00006005 (7%)
TP1: 0.00007723 (20%) - fibo 0.386
TP2: 0.00008357 (30%) -fibo 0.5

2.
Nếu giá BreakOut vùng kháng cự (0.000069-72), vào lệnh tại điểm hồi trên đường trendline, MA40 cắt MA80, trùng MA20
Entry: 0.00007
Stl: 0.00006488 (7%)
TP1: 0.00007721 (10%) - fibo 0.386
TP2: 0.00008381 (20%) -fibo 0.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.