Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) WIN/USDT NGẮN-TRUNG HẠN 2021 - MỤC TIÊU LỢI NHUẬN (30%

Giá lên
BINANCE:WINUSDT   WINK / TetherUS
(BINANCE) WIN/USDT TRUNG HẠN

THÔNG TIN CƠ BẢN:
-Coin: WIN/USDT
-Market Cap: $21,145,543 (cập nhật: 06/ 01 /2021)
-Volume 24h: $1,478,089 (cập nhật 06/ 01 /2021)
-Supply: 313,607,571,387/994,855,928,116 WIN

PHÂN TÍCH (06/ 01 /2021)
Giá giảm 50% từ gày 02/11/2021, thời gian giảm 5 tuần. Sau khi có xu hướng đảo chiều từ ngày 30/12/2020, gặp vùng cản (0.000069-72) (trendline+D). Hiện nay đang sideway và hoàn thành vùng cuối tam giác. Trong những ngày tới giá có thể test lại vùng (0.000069-72)
( TBT ) 3 đường MA hội tụ, MA20 đảo chiều đi lên cắt MA40, MA80.

Chiến thuật:
1.
Vào lệnh tại điểm hồi nằm trên đường trendline, trùng MA80
Entry: 0.00006434
Stl: 0.00006005 (7%)
TP1: 0.00007723 (20%) - fibo 0.386
TP2: 0.00008357 (30%) -fibo 0.5

2.
Nếu giá BreakOut vùng kháng cự (0.000069-72), vào lệnh tại điểm hồi trên đường trendline, MA40 cắt MA80, trùng MA20
Entry: 0.00007
Stl: 0.00006488 (7%)
TP1: 0.00007721 (10%) - fibo 0.386
TP2: 0.00008381 (20%) -fibo 0.5