khoaphp

Bạc xu hướng giảm trong 2 ngày tới

Giá xuống
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Sell XAG/USD trong 2 đến 3 ngày tới.
Có thể USD sẽ tăng ngắn hạn, nhưng xu hướng chung USD sẽ giảm và giúp chúng ta sớm hit TP.