GAMOFX

bò và gấu, Truyện ngụ ngôn áp dụng cho giao dịch GOLD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Những đức tính quan trọng hình thành lên 1 trader thành công: sự khôn ngoan tính toán hợp lý và sự kiên nhẫn được so sánh và minh họa qua chart biểu đồ phân tích GOLD kèm câu chuyện ngụ ngôn thợ săn trong rừng .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.