GAMOFX

chiến lược vàng tuần tới 20-25 tháng 2 năm 2023, cơ hội

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
video chia sẻ chi tiết chiến lược, mời các bạn tham khảo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.