GAMOFX

GOLD và set up FAKEY của tôi

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xin chào, đây là chiến lược của tôi khi giao dịch fakey với GOLD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.