Atula_CFDs

Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 01.04.2024

Giá xuống
Atula_CFDs Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 01.04.2024
-Tổng quan XAU đang trong kênh tăng dài hạn.
-XAUUSD hiện tại đang giao dịch trong kênh tăng mở rộng.
-XAUUSD hiện tại tiếp cận tại kháng cự thuộc kênh tăng mở rộng 2245-2248
-Kế hoạch giao dịch:
*Kế hoạch A: Bán quanh khu vực 2245-2248. Cắt lỗ hoàn toàn tại 2165. Mục tiêu ngắn hạn 2222. Trung hạn: 2188.
*Note: Không loại trừ khả năng XAU có thể tiến đến các mốc đỉnh mới: 2262-2400.
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng chỉ mang tính chất tham khảo, đi khối lượng hợp lý với số vốn và biên độ giao dịch-
-Phillip-
Bình luận:
Cắt lỗ 2265

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.