GAMOFX

Nhật ký trade gold chiều thứ 5 ngày 2-2 năm 2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold chiều nay đi cấu trúc quen thuộc với đầy đủ các điều kiện chín muồi để vào lệnh sell, xin mời các bạn theo dõi video

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.