BestSC

Hỗ Trợ Bị Phá Vỡ - Xu Hướng Dài Hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1795 bị phá vỡ và chúng tôi đã không thể hoàn thành mức mua tại 1800 khi dừng vị thể mở mua ngay sau khi 1795 bị phá vỡ. Tôi sẽ nhắc lại ở bên dưới.
Giờ đây chúng ta có một xu hướng giảm dài hạn và các vị trí tôi sẽ update nó.
- Hỗ trợ chính: 1783, 1747
- Kháng cự chính: Xu hướng (3), 1818, 1795, Xu hướng (1)

Tuy rằng một xu hướng giảm dài hạn được hình thành nhưng không có thị trường nào di chuyển theo 1 đường thẳng, những nhịp hồi kỹ thuật sẽ là cơ hội.
Vàng còn nhiều hỗ trợ Cơ Bản, tôi sẽ update nó ở bài phân tích cuối tuần.
Vùng tích lũy đã cho chúng ta nhiều lợi nhuận và việc mất đi 6-10 giá là không nhiều.
GoodLuck!!
Tôi sẽ nhắc lại những xuất bản cũ ở phía dưới.

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.