utah0104

SELL XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
_cân nhắc một lệnh sell xau tại vùng giá hiện tại 1826.7/SL:1834.6/TP:1802. Chúc ae may mắn :))))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.