GAMOFX

kịch bản GOLD trước FOMC tuần tới cuối tháng 12 năm 2022

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hy vọng chiến lược này thực sự hưu ích với các bạn, cách để chờ đợi thị trường và xác định thời điểm vàng áp dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.