hoanglinh91

Gold on the right track

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với tình hình thế giới căng như dây đàn, kịch bản vai đầu vai ngược liệu có đưa vàng lên mốc 2k5? Chúng ta hãy cùng xem nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.