Atula_CFDs

Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 01.04.2024

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 01.04.2024
-Tổng quan XAU đang trong kênh tăng dài hạn.
-XAUUSD hiện tại đang giao dịch ngoài kênh tăng mở rộng.
-XAUUSD hiện tại tiếp cận tại Fibo mở rộng 1.618 (2262-2268)
-Kế hoạch giao dịch:
*Kế hoạch A: Bán quanh khu vực 2262-2268. Cắt lỗ hoàn toàn tại 2278. Mục tiêu ngắn hạn 2222. Trung hạn: 2188.
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng chỉ mang tính chất tham khảo, đi khối lượng hợp lý với số vốn và biên độ giao dịch-
-Phillip-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.