UnknownUnicorn6712732

PLAN XAUUSD TIMELINE H1 FOR WEEK (20-26/4)

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD SL/TP/ENTRY như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.