Atula_CFDs

Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 26-27.03.2024

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 26-27.03.2024
-Tổng quan XAU đang trong kênh tăng dài hạn.
-XAUUSD hiện tại nhiều khả năng đang giao dịch trong chu kỳ phân phối (sideway p.p), trước khi bắt đầu 1 chu kỳ mới.
-XAUUSD hiện tại đang sideway trong biên độ 2147$ - 2215$/oz.
-Kế hoạch giao dịch:
*Kế hoạch A: Mua quanh khu vực 2150-2170. Cắt lỗ hoàn toàn tại 2145. Mục tiêu ngắn hạn 2185. Trung hạn: 2200.
*Kế hoạch B: XAUUSD chỉ nên Bán khi thoát khỏi vùng giao dịch 214x.
*Note: Không loại trừ khả năng XAU có thể tiến đến các mốc đỉnh mới: 2262-2400.
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng chỉ mang tính chất tham khảo, đi khối lượng hợp lý với số vốn và biên độ giao dịch-
-Phillip-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.