OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sell scalp mục tiêu quanh 2019 hôm nay,xu hướng h4 vàng vẫn duy trì kênh giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.