Atula_CFDs

Atula CFDs Academy Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 20.11.2023

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Atula CFDs Academy
Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 20.11.2023
-Tổng quan XAUUSD đang chu kỳ tăng dài hạn.
-Xau hiện đang trong chu kỳ giảm trung hạn.
-Xau hiện đã phá kênh tăng ngắn hạn, chuyển đổi về kênh giảm trung hạn.
-Kế hoạch A: Bán quanh khu vực 1980-1978. Cắt lỗ hoàn toàn tại 1986. Mục tiêu 1: 1975. Mục tiêu 2: 1970. Mục tiêu 3: 1963.
-Kế hoạch B: Sau khi XAUUSD tăng trở lại và phá vỡ 1993. Chúng ta sẽ bắt đầu Mua trở lại với mục tiêu 2020.
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng trên chỉ mang tính chất tham khảo, cân đối khối lượng phù hợp với tài khoản-
-Chúc anh chị thành công với kế hoạch trên-
-Atula CFDs Academy-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.