Atula_CFDs

Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 22.03.2024

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 22.03.2024
-Tổng quan XAU đang trong kênh tăng dài hạn.
-XAU hiện tại đã tiếp cận vùng hỗ trợ trung hạn thuộc kênh tăng dài hạn. 2160-2165
-Kế hoạch giao dịch:
Kế hoạch A: Mua quanh khu vực 2162-2165. Cắt lỗ hoàn toàn tại 2155. Mục tiêu gần: 2175. Mục tiêu trung hạn 2185.
Kế hoạch B: Trường hợp XAU giao dịch dưới mức 2150 có thể đẩy tiếp diễn về 2100. (Nếu trường hợp này xảy ra đứng ngoài và đợi Plan cập nhật)
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng chỉ mang tính chất tham khảo, đi khối lượng hợp lý với số vốn và biên độ giao dịch-
-Phillip-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.