NenTangForex

SELL Vàng

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã đạt đến ngướng kháng cự mạnh, chúng ta giờ đây có thể vào lệnh bán với XAUUSD. Giữ vững kỉ luật, quản trị rủ ro của bạn, chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.